Описание элемента Pm ионы I II III IV V VI VII

Ион Прометея, Z=61, I.P.=180000 см-1, InChI: 1S/Pm/q+2